novinky

  • od 15.11.2016 jsme obdželi povolení ke zprostředkovaní zaměstnání na území České republiky Č.j.: UPCR- 2016/109554/4 na dobu 3 let. / link /
  • pojištení proti úpadku na rok 2018 /link/