novinky

  • od 10.2.2020 jsme obdželi povolení ke zprostředkovaní zaměstnání na území České republiky Č.j.: UPCR-2019/86878/14 na dobu neurčitou / link /
  • pojištení proti úpadku na rok 2021 /link/